ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *ACCEDEIXI TAMBÉ AL NOSTRE AREA DE PERITACIONS JUDICIALS - TASACIONS DE LES PROPIETATS EN COMÚ EN ELS DIVORCIS I LIQUIDACIONS DE BENS - DICTÀMENS - ASSISTÈNCIA JURÍDICA - DIVISIÓ HORITZONTAL *

*PRESSUPOST EN 24 H

*TREBALLEM EN TOTA LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I MADRID

*REALITZACIÓ DEL PROJECTE

* TRAMITACIÓ DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ

* DESCOMPTES PER A LA CONTRACTACIÓ MÉS DE UN LOCAL

NORMATIVA (AJUNTAMENT DE BARCELONA)

* PER 50 € IVA INCLÒS CERTIFICAT D’HABITABILITAT

* CERTIFICAT VISAT EN 24 H

* POSSIBILITAT DE TRAMITACIÓ A LA GENERALITAT

* DESCOMPTES PER A LA REALITZACIÓ DE MÉS D’UNA CÈDULA

* NORMATIVA

*PER 180€ (+15 € CADA HABITATGE) IVA INCLÒS

* INSPECCIÓ EN MENYS DE 24 H

* POSSIBILITAT DE TRAMITACIÓ A LA ADMINISTRACIÓ

* DESCOMPTES PER A LA REALITZACIÓ DE MÉS D’UN EDIFICI

*REALITZACIÓ PER ARQUITECTES PÈRITS COLLEGIATS

* NORMATIVA
LLICÈNCIES D’APERTURA
CÈDULES D’HABITABILITAT
ITE-INSPECCIÓ TÈCNICA
ARQS
www.arqs.info      Tel. 934516754      Mob. 657341017      email. arqs@arqs.info
ITE - CÈDULES - LLICÈNCIES