LLICÈNCIA D’APERTURA-ACTIVITATS

QUÉ ES

La llicència d’apertura (també coneguda com a llicència d’activitats) és un document emès per l’ajuntament que acredita que un local compleix amb els requisits exigits per a la destinació prevista, des de el punt de vista urbanístic, higiènics, ambientals i de seguretat.

QUI LA SOL·LICITA

La llicència d’activitat o apertura d’un negoci és intransferible i pertany al propietari del negoci, per tant s’haurà de demanar una nova llicència cada cop que hi hagi canvis en el local, en l’activitat o en els titulars del negoci.

CÓM ES SOL·LICITA

Per a obtenir la llicència d’activitat, s’ha de presentar una memòria o projecte visat per un tècnic al Ajuntament, justificant que l’activitat compleix amb la normativa que li és d’aplicació.

Per a realitzar l’apertura del negoci, cal afrontar les despeses relatives a:

- Les taxes del ajuntament, que varien segons el municipi

- Els informes dels tècnics que varien segons sigui una activitat innòcua, una qualificada, o amb projectes d’obres

- Les despeses d’adaptació i obres, molt variables segons l’activitat prevista i la situació original del local

NORMATIVA (DEL AJUNTAMENT DE BARCELONA)

BOPB 113 (11-05-2001)ARQS
www.arqs.info      Tel. 934516754      Mob. 657341017      email. arqs@arqs.info
Nom

Telèfon

Email

Població

Breu explicació
Si vol obtenir un pressupost, ompli els següent formulari o escrigui’ns un correu a arqs@arqs.info.
ITE - CÈDULES - LLICÈNCIES